WT 2021

czyli czas na domy w standardzie pasywnym i niskoenergetycznym

optim-copy-down

Oszczędność energii

W warunkach technicznych WT (Dz.U. 2019 poz. 1065 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w ostatnich latach widać wyraźną tendencję podwyższania wymogów izolacyjności cieplnej przegród jak i ograniczania rocznego zapotrzebowania energii do ogrzewania budynków. Dla domów jednorodzinnych od 2014 roku graniczna wartość energii EP wynosiła ≤ 120 kWh/m²a, od 2017 została obniżona do 95 kWh/m²a, a już od stycznia 2021 zostanie ponownie zmniejszona do ≤ 70 kWh/m²a, bowiem będą obowiązywać nowe WT 2021.

Wskaźnik EP, bo o nim powyżej mowa, określa ilość energii pierwotnej, niezbędnej dla dostarczenia do budynku poszczególnych nośników nieodnawialnej energii (np. elektrycznej, gazu, oleju opałowego) a także odnawialnej OZE (np. słonecznej, wiatrowej, geotermalnej) do celów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Jego wartość oblicza się wg wzoru:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL        kWh/(m2∗rok)

gdzie:

 • EPH+Wwartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • ΔEPCwartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia
 • ΔEPLwartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia

Co to właściwie oznacza?

Projekty domów

Projekty domów wysoce energooszczędnych zgodne z WT 2021

Budynki wysoce energooszczędne powinny mieć jak najniższy wskaźnik EP, ale nie tylko! Więcej szczegółów poniżej. 

Roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie EUco

Wartość wskaźnika EUco (czyli energii użytkowej niezbędnej do ogrzewania i wentylacji) definiuje standard energetyczny budynku i wynosi odpowiednio dla:

dom zeroenergetyczny

0
khW/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Dom o (niemal) zerowym zużyciu energii (nZEB)

 • EUco wynosi 0-15 kWh/m²a i jest ono pokrywane z OZE  
 • wartość wskaźnika EP znacznie mniejsza niż 70 kWh/m²a
 • zgodny z WT 2021

Dom zeroenergetyczny może być również samowystarczalny, wtedy nie wymaga podłączenia do zewn. sieci: energetycznej, ciepłowniczej, wod.- kan. 

czytaj więcej >>

dom pasywny

0
khW/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Dom pasywny:

 • EUco wynosi max. 15 kWh/m²a
 • wartość wskaźnika EP znacznie mniejsza niż 70 kWh/m²a
 • zgodny z WT 2021

 

Zużywa nawet 5-krotnie mniej energii niż dom 'energooszczędny’ WT2021 i ponad 2-krotnie mniej niż niskoenergetyczny
Ma tak niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie, że sezon grzewczy trwa od listopada do lutego (ew.marca), natomiast w pozostałe miesiące roku budynek ogrzewa się 'pasywnie’, czyli pozyskując zyski cieplne: słoneczne i wewnętrzne.

dom niskoenergetyczny

0
khW/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Dom niskoenergetyczny albo o niskim zużyciu energii:

 • EUco wynosi max. 40 kWh/m²a
 • wartość wskaźnika EP mniejsza niż 70 kWh/m²a
 • zgodny z WT 2021, jeśli jest poprawnie zaprojektowany nie wymaga dodatkowej energii z OZE
Zużywa ponad 2-krotnie mniej energii na ogrzewanie niż dom 'energooszczędny’ WT2021.
Sezon grzewczy uzależniony jest indywidualnie od poziomu zapotrzebowania na ogrzewanie, ale zwykle trwa od listopada (ew.października) do marca (ew.kwietnia), natomiast w pozostałe miesiące roku budynek ogrzewa się pozyskując zyski cieplne.

dom 'energooszczędny' WT2021

0
khW/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Dom 'energooszczędny’ WT 2021

 • EUco wynosi ok. 75 kWh/m²a lub więcej
 • wartość wskaźnika EP przekroczy graniczne 70 kWh/m²a
 • może być zgodny z WT 2021 pod warunkiem wykorzystania dodatkowej energii z OZE, która obniży wartość EP

Izolacyjność cieplna

Mając na uwadze WT 2021, przy projektowaniu budynków wysoce energooszczędnych równie ważnym aspektem są wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) zewnętrznych przegród <w kontekście ich standardu energetycznego> i nie mogą być większe niż określone poniższej:

(A) Dachy, stropodachy:         [W/m²K]

 • WT 2021                         U = 0,15
 • niskoenergetyczny          U = 0,12
 • pasywny                          U = 0,10

(B) Ściany zewnętrzne:       

 • WT 2021                         U = 0,20
 • niskoenergetyczny          U = 0,15
 • pasywny                          U = 0,10

(C) Podłogi na gruncie:       

 • WT 2021                         U = 0,30
 • niskoenergetyczny          U = 0,20
 • pasywny                          U = 0,12

(D) Drzwi, okna, okna dachowe:       

 • WT 2021                         U = 1,3 / 0,9 / 1,1 
 • niskoenergetyczny          U = 1,3 / 0,8-1,0 / 0,8-1,0
 • pasywny                          U = 0,8 / 0,8 / 0,8

Jak widać na powyższym zestawieniu, izolacyjność cieplna przegród zewnętrzych dla domu niskoenergetycznego i pasywnego jest wyższa niż określona w WT 2021. Dzięki temu właściciele ww. domów już od teraz mogą cieszyć się kilkukrotnie niższymi rachunkami za ogrzewanie w wieloletniej eksploatacji budynku. Co więcej wybierając dom wysoce energooszczędny możemy (ale nie musimy) zainwestować w dodatkową instalację fotowoltaiczną, aby móc nie płacić rachunków nawet za prąd.  

Wentylacja domu

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania domu na energię do ogrzewania EUco, wyższy komfort termiczny oraz lepsze zdrowie mieszkańców. Jednak, aby praca rekuperacji była efektywna energetycznie, niezbędna jest odpowiednia szczelność budynku.

(Nie)szczelność budynku określa ilość powietrza (i ciepła), które w niekontrolowany sposób ucieka z jego wnętrza. W celu precyzyjnego określenia poziomu szczelności,  przeprowadza się test szczelności tzw. Blower Door Test.

 Dowiedz się więcej >>

n50  0,6 h-1

dom nZEB / pasywny

n50  1,0 h-1

dom niskoenergetyczny

n50  3,0 h-1

dom 'energooszczędny' WT2021

W domach nZEB i pasywnych stosuje się wentylację mechaniczną  z wysoce efektywnym odzyskiem ciepła (rekuperacją). Budynki te są 6-krotnie bardziej szczelne niż 'energooszczędne’ i niemal 2-krotnie niż niskoenergetyczne.
W domu niskoenergetycznym również stosuje się wentylację mechaniczną z rekuperacją, a budynek jest 3-krotnie bardziej szczelny niż 'energooszczędny’.
W domach 'energooszczędnych’ zwykle stosuje się wentylację grawitacyjną.

Wszystkie nasze projekty domów pasywnych i niskoenergetycznych wyposażone są w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie ponad 84%, dzięki czemu straty ciepła ograniczone są do minimum. Dostarczane powietrze do wnętrza jest świeże, kilkukrotnie przefiltrowane i pozbawione zanieczyszczeń (smogu i pyłków).

czytaj więcej >>

Szacuje się, że straty ciepła spowodowane przez wentylację grawitacyjną są na poziomie 30-40%. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę również wszystkie inne nieszczelności występujące w bryle budynku.

czytaj więcej >> 

Koszt ogrzewania

Koszt ogrzewania budynku wynika bezpośrednio z jego rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania EUco. Szacuje się, że roczny wydatek na ogrzanie domu o pow. 100 m² wynosi ok.:

400 zł

 ≤ 15 kWh/m²a

dom pasywny

500 – 1 000 zł

 ≤ 40 kWh/m²a

dom niskoenergetyczny

2 000 – 3 500 zł

≥ 40 kWh/m²a

dom 'energooszczędny'

ww. koszt ogrzewania szacowane przy pomocy kalkulatora online.

Tylko od Ciebie zależy, w jakim standardzie wybierzesz projekt, a później zrealizujesz budowę swojego wymarzonego domu. Im bardziej będzie on energooszczędny, tym niższymi rachunkami za ogrzewanie będziesz mógł się cieszyć przez wiele lat jego eksploatacji. 

Jeśli planujesz budowę domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Najnowsze wpisy na blogu >>>