Wentylacja z rekuperacją

Podstawowym zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczanie świeżego powietrza do domu oraz usunięcie tego już zużytego. Niewątpliwą zaletą zastosowania rekuperacji jest również wysoce efektywny odzysk ciepła, dzięki czemu w znaczący sposób zmniejszamy zapotrzebowanie domu na ogrzewanie (a tym samym jego koszt). Warto również wspomnieć o dodatkowych korzyściach jej zastosowania: 

• Kilkustopniowa filtracja – zanim powietrze trafi do pomieszczeń jest przefiltrowane oraz pozbawione zanieczyszczeń (m.in. smogu, kurzu, alergenów, pyłków traw i drzew). Jest to szczególnie ważne w czasie silnego pylenia roślin oraz w sezonie grzewczym (przy wysokim poziomie stężenia pyłów PM2.5 i PM10). Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z filtrami możemy mieć pewność, że wdychamy tylko czyste powietrze!

• Komfort termiczny  – przez cały rok powietrze jest równomiernie oraz w optymalnej ilości nawiewane do pomieszczeń (brak przeciągów). Temperatura wewnętrzna może być indywidualnie dostosowana do komfortu mieszkańców, niezależnie od pory roku i skrajnych warunków atmosferycznych (tj. upalne lato czy też mroźna zima).

Zasada działania

Nawiew świeżego powietrza

Powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku poprzez czerpnię wentylacyjną. Dalej kanałem wlotowym zasysane do wnętrza centrali wentylacyjnej, gdzie przechodząc przez filtr, powietrze oczyszczane jest z drobin kurzu i alergenów. Następnie trafia do rekuperatora, czyli wymiennika ciepła, gdzie jest ogrzewane (częściowo zupełnie „za darmo” – ciepłem odzyskanym z powietrza wywiewanego).  

Świeże, ogrzane i oczyszczone powietrze nawiewane jest do wnętrza domu. Kanały wentylacyjne rozprowadzają je do poszczególnych pomieszczeń użytkowych (tj. salon, sypialnia czy gabinet). Zastosowanie gładkich kanałów i energooszczędnych wentylatorów sprawia, że zarówno opór przepływu jak i szum jest minimalny.  

Wywiew zużytego powietrza z wnętrza

Równocześnie zużyte powietrze wywiewane jest za pośrednictwem kratek wywiewnych z innych pomieszczeń (takich jak kuchnia, łazienka czy garderoba). Następnie kanałami wentylacyjnymi trafia ono przez filtr z powrotem do centrali. Powietrze (wywiewane) przechodząc przez rekuperator, oddaje ciepło powietrzu (nawiewanemu), nie mieszając się z nim, tylko mijając się w oddzielnych kanalikach wymiennika ciepła. Następnie ochłodzone powietrze kierowane jest do wyrzutni i wyrzucane na zewnątrz budynku.

Wentylacja a szczelność budynku

W celu sprawnego działania #5 wentylacji z rekuperacją niezbędna jest wysoka #6 szczelność domu, dzięki czemu można liczyć na efektywny odzysk ciepła na poziomie ponad 80% i więcej. Poniższe zestawienie obrazuje ilość powietrza (ciepła), które może w niekontrolowany sposób uciekać z wnętrza domu i tym

samym zwiększać jego zapotrzebowanie na ogrzewanie, bowiem ponownie trzeba to ciepło ‚uzupełnić’, aby panował w nim komfort termiczny.

I tak 'ucieczka’ ciepła odpowiednio wynosi dla:

n50  0,6 h-1

n50  1,0 h-1

n50  3,0 h-1

DOM PASYWNY
DOM NISKOENERGETYCZNY
DOM 'ENERGOOSZCZĘDNY' WT2021
LUB
STANDARDOWY
  • mniej niż 0,6 objętości
  • 1-krotną objętość
  • 3-krotną objętość, ponieważ stosuje się wentylację grawitacyjną

#6 szczelność precyzyjnie określana jest na podstawie testu szczelności budynku tzw. Blower Door Test, który weryfikuje ile razy w ciągu godziny (przy różnicy ciśnień 50 Pa względem otoczenia) zachodzi pełna wymiana powietrza wewnętrznego przez nieszczelności zewnętrznej obudowy domu. Jako wynik otrzymujemy powyższy parametr n50.

Szacuje się, że dopiero zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwala obniżyć roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie poniżej 50kWh/m2, czyli uzyskać standard 'zbliżony’ do niskoenergetycznego.

Natomiast w domach tzw. 'eneregooszczędnych’ i standardowych stosuje się zwykłą wentylację grawitacyjną. Mieszkając w takim domu oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, które dostaje się z zewnątrz przez nawiewniki okienne, komin, kanały i kratki wentylacyjne. Niestety nie mamy wpływu na jakość powietrza zewnętrznego, ale zdecydowanie mamy wpływ na to jakim powietrzem oddychamy w naszym domu. Warto również pamiętać, że komin wentylacji grawitacyjnej (murowany i nieizolowany) jest jak kilkumetrowa dziura w dachu i tym samym niepotrzebnie powoduje ok. 30-40% strat ciepła. 

więcej info >>

Dlatego też wszystkie nasze projekty domów z kolekcji Hexa Green wyposażone są w wentylację mechaniczną z wysoce efektywnym odzyskiem ciepła na poziomie 84%, dzięki czemu niepotrzebne straty ciepła ograniczane są do minimum.

Wyznajemy zasadę, że dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna to taka, której:

• NIE WIDAĆ     • NIE SŁYCHAĆ     • A DZIAŁA!

Jeśli planujesz budowę wymarzonego domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Bądź z nami na bieżąco na blogu

na Facebooku

i Instagramie !