Zamawiając projekt domu Hexa Green otrzymujesz:

all-stepms-gwarancji-jakosci-dostaw-all-all-1600-copy-2

Projekt domu z instalacjami energooszczędnymi

podstawowej cenie – nie musisz nic dopłacać za opracowania poprawiające jego energooszczędność!

Projekt domu Hexa Green jest opracowany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609) i zawiera po trzy egzemplarze (lista rozwijalna), w tym:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
 • opis techniczny projektu
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji: parter, poddasze
 • rzut dachu
 • niezbędne przekroje przez całość budynku oraz jego charakterystyczne fragmenty
 • opisy przegród budowlanych
 • elewacje budynku wraz z opisem i kolorystyką materiałów
 • wykaz energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej
 • ww. rysunki w skali 1:100, 1:50
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT KONSTRUKCJI
 • opis techniczny wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji: parteru, poddasza
 • rzuty poziome: płyty fundamentowej, płyty nad parterem (poddasza), więźby dachowej
 • przekrój budynku z elementami konstrukcyjnymi
 • szczegółowy przekrój więźby dachowej wraz z wykazem elementów drewnianych
 • detale elementów żelbetowych (płyty fundamentowej, wieńców, trzpieni wraz ze szczegółowo rozrysowanym zbrojeniem)
 • szczegółowy wykaz zbrojenia, zestawienie nadproży
 • ww. rysunki w skali 1:100, 1:50 i 1:25
PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ
 • opis techniczny wraz z obliczeniami ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • dobór urządzenia wentylacyjnego, kanałów i anemostatów
 • rzut parteru / poddasza z lokalizacją czerpni i wyrzutni, centrali wentylacyjnej, przebiegiem kanałów nawiewnych/ wywiewnych, ich wielkością oraz ilością powietrza nawiewanego i wywiewanego 
 • ww. rysunki w skali 1:100
PROJEKT POMPY CIEPŁA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
 • opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania pompą ciepła oraz niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego
 • obliczenia zapotrzebowania ciepła budynku na ogrzewanie
 • rzuty poziome kondygnacji: parteru, poddasza z lokalizacją pompy ciepła oraz schematem rozprowadzenia ogrzewania podłogowego
 • ww. rysunki w skali 1:100
PROJEKT INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ
 • opis techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej z obliczeniami
 • rzuty poziome kondygnacji: parteru, poddasza z lokalizacją urządzeń sanitarnych oraz schematem rozprowadzenia instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna budynku określa całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania. Opracowanie zawiera:

 • opis oraz projektowane zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do jego ogrzewania, wentylacji, c.w.u. i oświetlenia
 • bilans strat i zysków cieplnych 
 • roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku – szczegółowe zestawienie w ujęciu miesięcznym
 • parametry termiczne wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • opis techniczny instalacji elektrycznych z obliczeniami
 • rzuty poziome kondygnacji: parteru, poddasza z instalacją elektryczną i teletechniczną
 • rzut dachu z instalacją odgromową
 • schemat tablicy rozdzielczej
ADAPTACJA PROJEKTU

Pamiętaj że zakupiony projekt gotowy (typowy) musi być zaadaptowany do warunków miejscowych konkretnej działki przez lokalnego architekta. Jest to standardowa procedura, którą każdy projekt gotowy musi przejść i jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Czytaj więcej >>

ZGODA NA ZMIANY W PROJEKCIE

Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego do warunków lokalnych. Tutaj znajdziesz listę zmian < dopuszczalnych w projekcie.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

Uprawnienia projektantów poszczególnych branż dokumentacji projektowej (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

Opracowania dodatkowe (na zamówienie)

PROJEKT WYKONAWCZY:

Jest doskonałym uzupełnieniem projektu architektoniczno-budowlanego Hexa Green, jednak ze względów formalnych  jest  on  odrębnym  opracowaniem i jednocześnie znacznie bardziej szczegółowym niż podstawowy projekt budowlany (opracowywany w celu uzyskania pozwolenia na budowę).

 • zawiera liczne detale projektowe
 • know-how nt. budownictwa wysoce energooszczędnego
 • fotorelację z budowy ze szczegółowym komentarzem
 • specyfikacje techniczne:
  • wszystkich materiałów izolacyjnych
  • ważnych komponentów budowlanych
  • energooszczędnych urządzeń technicznych

Więcej >> 

KOSZTORYS BUDOWLANY

Kosztorys inwestorski zawierający szczegółowe zestawienie z podziałem na poszczególne etapy budowy domu:

 • część budowlana:
  • roboty ziemne (fundamentowe)
  • płyta fundamentowa
  • izolacje fundamentów
  • ściany parteru i ew. poddasza
  • posadzki wewnętrzne
  • wykończenia tynkarskie ścian i sufitów
  • elewacja oraz izolacje ścian zewnętrznych
  • konstrukcja dachu
  • izolacja dachu
  • poszycie dachu
  • strop drewniany (nad poddaszem)
  • stolarka okienna i drzwiowa zewn.
 • część instalacyjna:
  • elektryczne
  • sanitarne – wod. kan. i c.o., wentylacja mechaniczna

Dokument w wersji elektronicznej pdf.

Gwarancja jakości

projektu domu niezwykle energooszczędnego

Projekty domów Hexa Green mają ekstremalnie niskie roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie i dla domów pasywnych wynosi ono ≤ 15 kWh/m²anatomiast dla nisko- energetycznych  ≤ 40 kWh/m²a. Wiemy to, ponieważ każdy nasz projekt domu dokładnie przeliczamy w specjalnym programie do projektowania budynków pasywnych. Są to standardy energetyczne przyszłości, które udostępniamy już dziś. Sprawdź szczegóły >>

Darmowa dostawa

przesyłka kurierska

Zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Kupującemu projekt, przysługuje darmowa dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprawdź szczegóły >>

Zwrot projektu

w terminie 14 dni

Zgodnie z pkt. 8 Regulaminu przysługuje zwrot projektu w terminie 14 dni. Sprawdź szczegóły >>

Wymiana projektu

w terminie 30 dni

Zgodnie z pkt. 9 Regulaminu przysługuje wymiana projektu w terminie 30 dni. Sprawdź szczegóły >>