ZMIANY W PROJEKCIE

Jeśli spodobał Ci się projekt gotowy domu pasywnego lub niskoenergetycznego z kolekcji Hexa Green, ale chciałbyś dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb skontaktuj się z nami, przesyłając proponowane zmiany i ewentualne uwagi na adres mailowy: domy@hexagreen.pl

Merytorycznie sprawdzimy możliwość wprowadzenia zmian w projekcie, ich wpływu na konstrukcję / instalacje wewnętrzne, układ funkcjonalny wnętrza, proporcje i estetykę bryły domu oraz jego energooszczędność. Następnie po przeprowadzonej analizie masz do wyboru następujące ścieżki dalszego postępowania:

 1. otrzymasz bezpłatną zgodę na przeprowadzenie zmian w lokalnym biurze projektowym. Poniżej zamieszczamy listę zmian w projekcie dołączaną do kompletu dokumentacji.
 2. nawiążesz z nami współpracę projektową*, aby dopasować nasz projekt do koncepcji swojego wymarzonego domu
* UWAGA: Obecnie ze względu na dużą ilość pracy projektowej, zalecamy skorzystać z opcji 1. 🙂

LISTA ZMIAN W PROJEKCIE:

Lokalny architekt dokonujący adaptacji projektu może wprowadzić następujące zmiany:

 • Zaprojektować użycie innych materiałów na konstrukcje ścian oraz stropów budynku pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych lub o lepszych parametrach wytrzymałościowych
  • Zastosować inne materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz rozwiązania technologiczne, pod warunkiem zachowania ich parametrów wytrzymałości oraz izolacyjności cieplnej, mającej wpływ na zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
  • Przeprojektować instalacje: elektryczne, wentylację mechaniczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą (m.in. dostosować do innego źródła energii)
  • Zmienić wysokość budynku, maksymalnie o 10%, w szczególności można zmienić:
   • wysokość kondygnacji
   • poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym
   • kąt nachylenia dachu do 5° oraz okapów dachowych
 • Zmienić wymiary płyty fundamentowej: wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowo – wodnych
 • Zmienić posadowienie budynku z płyty fundamentowej na tradycyjne ławy fundamentowe oraz dostosować je do lokalnych warunków gruntowo – wodnych
 • Zmienić wymiary przekroju lub rozstawu elementów dźwigarów dachowych: wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej, ew. innego (cięższego) pokrycia dachowego, dodać okap 
 • Zmienić usytuowanie okien i drzwi na elewacji lub zmienić kształt przy jednoczesnym zachowaniu ich min. parametrów cieplnych, powierzchni szklenia, charakteru i estetyki elewacji
 • Zmienić rozwiązania funkcjonalne: usytuowanie ścian wewnętrznych działowych (przesunięcia lub likwidacji) a także otworów drzwiowych
 • Zrealizować projekt domu wg lustrzanego odbicia
 • Dodać, zlikwidować lub przeprojektować garaż
 • Dodać, zlikwidować lub przeprojektować taras zewnętrzny
 • Zmienić kolorystykę elewacji i dachu

Pamiętaj że projekt gotowy (typowy) musi być zaadaptowany do warunków miejscowych konkretnej działki przez lokalnego architekta. Jest to standardowa procedura, którą każdy projekt gotowy musi przejść i jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wyżej wymienione zmiany projektowe powinny być naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako rysunki zamienne i podpisane przez osobę uprawnioną, dokonującą adaptacji. Inne zmiany ponad wyszczególnione powyżej powinny być dokonane wyłącznie za pisemną zgodą autorów projektu.

Jednocześnie zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, kserowanie, skanowanie czy inne czynności mające na celu  „powielenia” w całości lub części projektu produktów autorstwa Hexa Green.

ADAPTACJA PROJEKTU >>