Dom samowystarczalny

Przede wszystkim powinien charakteryzować się niewielkim zapotrzebowaniem na ogrzewanie. Najlepiej, aby był zaprojektowany  i wybudowany w standardzie pasywnym (bądź niskoenergetycznym) oraz wyposażony w energooszczędny sprzęt domowy i oświetlenie. W ten sposób jego zapotrzebowanie na energię do celów bytowych i grzewczych, najefektywniej zostanie pokryte z odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Wybudowanie domu samowystarczalnego może wynikać z braku dostępności mediów na działce budowlanej, na której planujemy budowę albo też z faktu iż właściciele chcą być zupełnie niezależni od zewnętrznych dostawców i odbiorców mediów tj. prądu, ogrzewania, wody oraz ścieków.

Dom samowystraczalny produkuje energię elektryczną na własne potrzeby grzewcze i bytowe oraz jest niezależny nie tylko od dostawcy prądu, ale także od pozostałych mediów tj. wody i ścieków.
PV-black

Fotovoltaika

Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej  nie ma konieczności kupowania energii elektrycznej od dostawcy, bowiem prąd całkowicie produkowany jest za darmo ze słońca jako odnawialnego źródła energii (OZE). Tak wytworzona energia elektryczna, w pierwszej kolejności wykorzystywana jest do zasilania wszystkich urządzeń domowych a także ładowania samochodów elektrycznych. Dopiero jej nadwyżki mogą być magazynowane (off-grid) lub też odsprzedawane do sieci energetycznej (on-grid).

więcej info pod linkiem >> 
Alternatywnymi instalacjami do produkcji prądu mogą być małe elektrownie wiatrowe lub wodne.
water-white-black

Woda ze studni

Decydując się na pozyskiwanie wody pitnej z własnej studni warto zdecydować się na tzw. głębinową, która to pobiera wodę z pokładów skalnych z głębokości ok. 15-20 m (poniżej warstwy nieprzepuszczalnej). Dzięki temu woda jest mniej narażona na zanieczyszczenia, a jej zasoby są na tyle duże, że nie ma powinno być problemu z jej dostępnością. Należy pamiętać, że takie rozwiązanie wymaga zastosowania pompy wody (o odpowiedniej wydajności dostosowanej do głębokości odwiertu) a także stacji uzdatniającej oraz filtrów.

bio-black

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jej zadaniem jest oczyszczanie oraz „neutralizowanie” ścieków bytowych do postaci, w której nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego, rozprowadzane są w gruncie, za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. Mogą być one również wykorzystane do podlewania ogrodu. Należy pamiętać, że własna oczyszczalnia ścieków powinna znajdować conajmniej 1,5 m powyżej poziomu wód gruntowych oraz muszą być zachowane odpowiednie odległości od studni i granicy działki etc.

water-white-black

Odzysk deszczówki

Wykorzystywanie wody opadowej do podlewania ogrodu jest ekologiczne i darmowe – wystarczy zaopatrzyć się w zbiornik magazynujący. Dzięki temu w znaczący sposób oszczędzamy zużycie wody wodociągowej. Poza tym deszczówka ma wiele zalet: jest miękka i o niskim poziomie pH, a jej odpowiednia temperatura oraz poziom napowietrzenia sprawiają, że świetnie nadaje się podlewania wszystkich roślin ogrodowych.

grey-water-black

Szara woda

Część ścieków bytowych (pochodzących m.in.: z mycia naczyń, kąpieli czy prania) zostaje odzyskana i ponownie wykorzystana w ograniczonym zakresie. Tzw. szara woda może być użyta w domu (np. do spłukiwania toalet), mycia samochodu czy też nawadniania ogrodu. Takie rozwiązanie również przyczynia się do ograniczenia zużycia wody wodociągowej. Należy jednak pamiętać, że szara woda bezwzględnie nie może być użyta do spożycia.

light-black

Energooszczędne wyposażenie

W domu wysoce energooszczędnym istotne jest również zastosowanie dobrej jakości sprzętu domowego (klasy energetycznej A+ lub wyższej) oraz oświetlenia LED. W ten sposób możemy ograniczyć zużycie energii na cele bytowe nawet kilkukrotnie! 

Jednocześnie należy pamiętać, że ekstremalnie niskie zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie jest przede wszystkim kwestią wyboru dobrego projektu domu w standardzie pasywnymi, bądź niskoenergetycznym. 

Jeśli planujesz budowę wymarzonego domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Łap rabat na projekt domu !

Bądź na bieżąco na Facebooku

i Instagramie !

Przystąp do naszego Programu rabatowego i kup projekt domu z kolekcji HexaGreen ze zniżką.