Dom samowystarczalny

Chęć realizacji domu samowystarczalnego zazwyczaj wynika z braku dostępności mediów na działce budowlanej, na której planujemy jego budowę. Dzięki temu właściciele mogą być zupełnie niezależni od zewnętrznych dostawców i odbiorców mediów (tj. prądu, ogrzewania, wody oraz ścieków) a tym samym niestabilnych cen na rynku.

Taki dom powinien przede wszystkim charaktery- zować się niewielkim zapotrzebowaniem na ogrzewanie. Dlatego też najlepiej, aby był zaprojektowany i wybudowany w standardzie pasywnym (ew. niskoenergetycznym) oraz wyposażony w energooszczędne instalacje, sprzęt domowy i oświetlenie. 

Projekt domu samowystraczalnego Hexa Green©, który produkuje energię elektryczną na własne potrzeby grzewcze i bytowe oraz jest niezależny nie tylko od dostawcy prądu, ale także od pozostałych mediów tj. wody i ścieków.
PV-black

Fotovoltaika

Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej  prąd produkowany jest za darmo ze słońca jako odnawialnego źródła energii (OZE). Tak wytworzona energia elektryczna może być magazynowana (off-grid) lub odsprzedawana do sieci energe- tycznej (on-grid / system mieszany). Może być wykorzystana do ogrzewania budynku, zasilania urządzeń domowych czy też do ładowania samochodów elektrycznych.

* Alternatywnymi instalacjami do produkcji prądu mogą być małe elektrownie wiatrowe lub wodne.
water-white-black

Woda ze studni

Decydując się na pozyskiwanie wody pitnej z własnej studni warto zdecydować się na tzw. głębinową, która pobiera wodę z pokładów skalnych. Dzięki temu jest ona mniej narażona na zanieczyszczenia, a jej zasoby są na tyle duże, że nie powinno być problemu z dostępnością. 

bio-black

Przydomowa oczyszczalnia

Jej zadaniem jest oczyszczanie oraz „neutralizowanie” ścieków bytowych do postaci, w której  nie stanowiąc zagrożenia dla środo- wiska naturalnego mogą być rozprowadzane w gruncie,  za pośrednictwem drenażu, studni chłonnej lub też wykorzystane do   podlewania ogrodu.

water-white-black

Odzysk deszczówki

Wykorzystywanie zmagazynowanej wody opadowej do podlewania ogrodu jest ekologiczne i darmowe. Dzięki temu w znaczący sposób oszczędzamy zużycie wody wodo- ciągowej. Poza tym deszczówka ma wiele zalet: jest miękka i o niskim poziomie pH, a jej odpowiednia temperatura oraz  poziom napowie- trzenia sprawiają, że świetnie nadaje się do podlewania wszystkich roślin ogrodowych.

Zarówno dla studni jak i oczyszczalni ścieków muszą być zachowane odpowiednie odległości m.in. od granicy działki oraz innych urządzeń.
grey-water-black

Szara woda

Część ścieków bytowych może być odzyskana i ponownie wykorzystana   w domu (np. do spłukiwania toalet), mycia samochodu czy też nawad- niania ogrodu. Takie rozwiązanie również przyczynia się do ograni- czenia zużycia wody wodociągowej. Należy jednak pamiętać, że szara woda bezwzględnie nie może być użyta do spożycia.

light-black

Energooszczędność

W domu samowystarczalnym istotne jest również zastosowanie rozwiązań energooszczędnych m.in.: instalacje c.o. i c.w.u., sprzętu domowego czy oświetlenia. W ten sposób możemy ograniczyć zużycie energii na cele bytowe nawet kilkukrotnie, a zapotrzebowanie energii do celów bytowych i grzewczych pokryć z wyprodukowanego prądu. 

E-book dom samowystarczalny

Aktualnie pracujemy nad e-bookiem Dom samowystarczalny, który niemal krok po kroku przeprowadzi Cię przez ważne zagadnienia, procedury oraz formalności, tak aby Twój dom stał się niezależny od dostawców mediów i niestabilnych cen. Więcej informacji pod >>linkiem<<

Jednocześnie należy pamiętać, że ekstremalnie niskie zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie jest przede wszystkim kwestią dobrego projektu domu wysoce energooszczędnego. 

Zatem jeśli planujesz budowę wymarzonego domu, warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…  pasywnym lub niskoenergetycznym.

Bądź z nami na bieżąco na blogu

Facebooku

i Instagramie !