Projekt indywidualny



Jeśli szukasz projektu domu skrojonego na miarę Twoich marzeń i potrzeb, z przyjemnością zaprojektujemy go specjalnie dla Ciebie. W szczególności specjalizujemy się budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wysoce energooszczędnych:

 • w standardzie pasywnym, niskoenergetycznym, nZEB (niemal zeroenergetycznym) lub plusenergetycznym
 • samowystarczalnych, czyli niezależnych od dostawców zewn. mediów
 • w stylu tzw. nowoczesnej stodoły lub nowoczesnym wg indywidualnych funkcjonalno – przestrzennych wymagań Inwestora

W celu uzyskania oferty cenowej prosimy o kontakt mailowy domy@hexagreen.pl

cena projektu:

Świadcząc usługi indywidualne w zakresie prac projektowych / doradczych, opieramy się na cennikach powszechnie obowiązujących opracowanych przez:

• Izbę Architektów RP tj. Regulamin Honorariów Architekta
• Stowarzyszenie Architektów RP wg Zasady wyceny prac projektowych SARP

Szczegóły dotyczące rodzaju, zakresu i kosztów usług projektowych architektów znajdują się na powyższych stronach internetowych Izby Architektów oraz SARP’u.

Jednocześnie bazując na naszej wiedzy oraz doświadczeniu, oferujemy Państwu specjalis- tyczną wiedzę w zakresie architektury wysoce energooszczędnej.

Projekt indywidualny

Orientacyjna cena za Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy (PAB) wynosi dla:

 • domu jednorodzinnego wysoce energooszczędnego o powierzchni użytkowej:
  • do 100 m2 ok. 250 zł/m2 
  • powyżej 100 m2 od 220 zł/m2 
  • powyżej 200 m2 od 200 zł/m2 lub 6 – 8 % wartości jego budowy, liczonej aktualnie w średnim standardzie ok. 4,5 tys. zł/m2 pow. domu
 • domu jednorodzinnego samowystarczalnego (niezależnego od dostawców mediów) od 250 zł/m2 
 • domu jednorodzinnego nietypowego, nowoczesnego i rezydencji o wyższym standardzie lub nietypowej technologii – cena projektu ustalana indywidualnie po doprecyzowaniu szczegółów oraz stworzeniu koncepcji projektu

Zakres projektu indywidualnego (PAB):

 • Koncepcja architektoniczna
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczno-budowlany 
 • Projekt techniczny w zakresie:
  • konstrukcji
  • instalacji wewn. sanitarnych: wod.-kan., wentylacja, c.o. (pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe + ew. fotowoltaika)
  • instalacji wewn. elektrycznych
 • projektowana charakterystyka energetyczna
 • analiza środowiskowo-ekonomiczna
 • wizualizacje zewnętrzne budynku (3 ujęcia)

Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy opracowywany jest ww. zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt koncepcyjny

Cena za Projekt koncepcyjny (PK) stanowi  40% szacunkowej wartości  ww. Projektu indywidualnego. W końcowym rozliczeniu wartość Projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) pomniejszana jest o koszt opracowania koncepcji projektowej.

Zakres projektu koncepcyjnego (PK):

 • analiza zamierzeń Inwestora
 • analiza terenu i dokumentacji fotograficznej, wizja lokalna
 • założenia architektoniczne i branżowe, w zakresie konstrukcji oraz instalacji z uwzględnieniem wytycznych Inwestora oraz decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • projekt wstępny – układ funkcjonalno-przestrzenny budynku, widoki elewacji
 • wykonanie bilansu energetycznego budynku oraz oszacowanie zapotrzebowania na poszczególne media
 • opracowanie koncepcji projektowej tj. rzuty kondygnacji, przekrój, widoki elewacji i 3D

Usługi dodatkowe

 • projekty instalacji wg indywidualnych wymagań Inwestora
 • przygotowanie i złożenie wniosku (online wraz z projektem) do Pozwolenia na budowę – od 2 500 zł / szt.
 • uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień – od 1 500 zł / szt.
 • projekt przyłącza – od 2 000 zł / szt.
 • analiza warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – od 400 zł / szt.
ww. ceny nie obejmują opłat administracyjnych i skarbowych

Poza zakresem współpracy projektowej:

 • mapa do celów projektowych
 • badanie geotechniczne gruntu
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • mapa do celów opiniodawczych
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów czy z MPZP 
 • kosztorys inwestorski
 • inne niewymienione

ww. powinny być pozyskane przez inwestorów.

UWAGI: Przedstawione kwoty są szacunkowe. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania budynku, zakresu i formy projektu oraz wymagań Inwestora. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Powyżej podano kwoty brutto, zawierające podatek VAT dla usług projektowych.

Nadzór autorski na budowie

Ceny za nadzór autorski na budowie*:

 • miejscowy w odległości do 20 km od siedziby architekta – 600 zł (do 2 godz. pobytu)
 • zamiejscowy w odległości większej niż 15 km od siedziby architekta – 1 200 zł (do 3 godz. pobytu, w zależności od odległości) plus koszt i czas dojazdu
* za nadzór autorski na budowie należy rozumieć pełnienie obowiązków wynikających z Ustawy

Konsultacje architekta

Konsultacje techniczno – merytoryczne  świadczone przez szefa biura architektonicznego / wysoko kwalifikowanego architekta: 400 zł / h

Jeśli stoisz jeszcze przed wyborem działki dla swojego wymarzonego domu wysoce energooszczędnego, koniecznie pobierz nasz e-book, z którego dowiesz się na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy jej wyborze, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał, by następnie cieszyć się niskimi rachunkami za ogrzewanie przez wiele lat eksploatacji budynku.