Jak dobrze wybrać projekt domu?

Wybierając projekt wymarzonego domu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego formę, estetykę elewacji czy też układ funkcjonalny, ale również – a może i przede wszystkim – na jego energooszczędność, która w perspektywie wielu lat użytkowania przełoży się na coroczne koszty ogrzewania. Im bardziej energooszczędny dom wybierzesz, tym niższymi rachunkami będziesz mógł się cieszyć. Nawet 5-krotnie!

I nie mamy na myśli domów tzw. 'energooszczędnych’ wg WT2021, które jeszcze do niedawna cieszyły się popularnością, bowiem wg prawa budowlanego stały się one już minimalnym standardem pod względem oszczędności energii na ogrzewanie.

Myślimy perspektywicznie i już dziś rekomendujemy projekty domów w standardzie niskoenergetycznym lub pasywnym. Sprawdź jakie jeszcze korzyści – oprócz bardzo niskich rachunków za ogrzewanie – niesie ze sobą wybór projektu domu wysoce energooszczędnego

Roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie

Najbardziej efektywne energetycznie domy charakteryzują się niewielkim zapotrzebowaniem na ogrzewanie. Co ważne budowa ich nie narzuca konkretnej technologii wykonania, ani zastosowania dodatkowych instalacji np. paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych. Wprost przeciwnie – wyznajemy zasadę „keep it simple”, bowiem kluczowe jest know-how jeszcze na etapie projektowania, dzięki czemu ekstre- malnie obniżamy roczne zapotrze- bowanie na ogrzewanie i wynosi ono dla domów: 

 • pasywnych nie więcej niż 15 kWh/m²
 • niskoenergetycznych mniej niż 40 kWh/m²

dom pasywny

0
khW/m²
(rocznie)
zużywa ponad 5-krotnie mniej ogrzewania niż dom 'energooszczędny’ WT2021 i ponad 2-krotnie mniej niż dom niskoenergetyczny

dom niskoenergetyczny

0
khW/m²
(rocznie)
zużywa ponad 2-krotnie mniej energii na ogrzewanie niż domy WT2021

dom WT2021

0
khW/m²
(rocznie)
zużywa 2-krotnie więcej energii na ogrzewanie niż domy niskoenergetyczne i ponad 5-krotnie więcej niż pasywne

Analizując powyższe wykresy, można łatwo zauważyć znaczące różnice zapotrzebowania na ogrzewanie (w ujęciu miesięcznym). Domy pasywne mają je tak niskie, że sezon grzewczy trwa od listopada do lutego. Natomiast w domach niskoenergetycznych sezon trwa zwykle od listopada do marca, a w pozostałe miesiące roku budynki ogrzewają się 'pasywnie’. 

W domach 'energooszczędnych’ WT2021 sezon grzewczy trwa najdłużej, bo aż od września do maja.  

Skąd to wiemy? Ponieważ projektując domy, na bieżąco wprowadzamy dane i analizujemy zmienne wpływające na zapotrzebowanie na ogrzewanie domu (w specjalnym programie do projektowania budynków pasywnych PHPP) i odpowiednio je optymalizując.

Komfort termiczny

Prawidłowa #1 izolacja termiczna przegród zewnętrznych (dachu, ścian i fundamentów) sprawia, że ogrzane powietrze z wnętrza domu nie przedostaje się, uciekając na zewnątrz. Niemniej ważna jest również dbałość o detale projektowe. Eliminacja newralgicznych mostków termicznych, wyklucza możliwość powstawania zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów czy też pleśni.

dom pasywny

 • ścian                ≤ 0,10 W/(m²K)
 • dachu              ≤ 0,08 – 0,10 
 • fundamentów  ≤ 0,12 – 0,14 

dom niskoenergetyczny

 • ścian              ≤ 0,15 W/(m²K)
 • dachu             ≤ 0,15 W/(m²K)
 • fundamentów ≤ 0,15 – 0,20 

dom 'energooszczędny' WT2021

 • ścian               ≤ 0,20 W/(m²K)
 • dachu             ≤ 0,15 W/(m²K)
 • fundamentów ≤ 0,30 W/(m²K)
izolacyjność termiczna przegród jest 2-krotnie niższa niż dla domów pasywnych, co sprawia iż straty ciepła są również 2-krotnie większe

Zastosowanie odpowiedniej termoizolacji, nie tylko przyczynia się do oszczędności 'zmagazynowanego’ ciepła nawet 2-krotnie (szczególnie zimą, kiedy różnica temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym wynosi 40°C), ale również do znacznego podwyższenia zdrowego komfortu termicznego użytkowników domu. 

Standard energetyczny nie określa w żaden sposób materiałów izolacyjnych (zwykle jest to styropian i wełna mineralna). Ważne jest jednak, aby zachować odpowiedni poziom współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²K)] całej przegrody.

Świeże i przefiltrowane powietrze

W domach niskoenergetycznych i pasywnych stosuje się #5 wentylację z rekuperacją, dzięki czemu powietrze jest zawsze świeże a straty ciepła ograniczone do minimum. Dzięki zastosowaniu kilku etapowego filtrowania powietrza, które dostaje się do wnętrza domu, jest pozbawione zanieczyszczeń (m.in. smogu, kurzu, pyłków i alergenów). 

n50  0,6 h-1

dom pasywny

powyższy parametr oznacza, że 'ucieczka’ powietrza jest mniejsza niż 0,6 kubatury wewn. i tym samym jest on ponad 5-krotnie bardziej szczelny niż dom standardowy i prawie 2-krotnie niż niskoenergetyczny

n50  1,0 h-1

dom niskoenergetyczny

‚ucieczka’ powietrza wynosi 1,0 pełną kubaturę i oznacza, że jest on 3-krotnie bardziej szczelny niż standardowy

n50  3,0 h-1

dom energooszczędny WT2021

w ww. domach stosuje się wentylację grawitacyjną i przez to dochodzi aż do 3-krotnej wymiany kubatury wewn. powietrza

Jest to szczególnie ważne w czasie silnego pylenia roślin czy też w sezonie grzewczym przy wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza (m.in. pyłami PM2.5 i PM10). Niestety nie mamy wpływu na powietrze zewnętrzne i na to czym pali w piecu i ogrzewa swój dom nasz sąsiad. Zdecydowanie jednak mamy wpływ jakim powietrzem oddychamy w naszym domu, a dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z filtrami możemy mieć pewność, że wdychamy tylko czyste powietrze. 

Natomiast w domach standardowych i 'eneregooszczędnych’ stosuje się zwykłą wentylację grawitacyjną. Mieszkając w takim domu oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, które dostaje się z zewnątrz do wnętrza przez nawiewniki okienne czy też kratki wentylacyjne. Dodatkowo szacuje się, że komin wentylacyjny (murowany i nieizolowany) jest jak kilkumetrowa dziura w dachu i tym samym niepotrzebnie powoduje ok. 30-40% strat ciepła.

Powyższe zestawienie dot. #6 szczelności budynku określa ilość powietrza (ciepła), które w niekontrolowany sposób ucieka z wnętrza domu i tym samym zwiększa jego zapotrzebowanie na ogrzewanie, bowiem ponownie trzeba to ciepło 'uzupełnić’. W celu precyzyjnego określenia poziomu (nie) szczelności budynku, przeprowadza się test tzw. Blower Door TestJako wynik otrzymujemy parametr n50, który oznacza ile razy w ciągu godziny (przy różnicy ciśnień 50 Pa względem otoczenia) zachodzi pełna wymiana powietrza wewn. przez nieszczelności zewnętrznej obudowy domu.

Porównując powyższe parametry i wnioski, że dom pasywny jest 5-krotnie bardziej szczelny niż wg WT2021, zapewne nasuwa się pytanie czy nie jest w nim duszno a powietrze nieświeże? Wręcz przeciwnie!

Przez cały rok przefiltrowane powietrze jest nawiewane i nieustannie panuje stały komfort termiczny, bowiem temperatura powietrza może być indywidualnie dostosowana do mieszkańców domów. A dzięki wysokiej szczelności domu, możemy liczyć na odzysk ciepła nawet na poziomie 84%.

Jeśli stoisz przed wyborem projektu wymarzonego domu
pamiętaj, że tylko od Ciebie zależy w jakim standardzie go wybierzesz,
a później zrealizujesz budowę, ale..

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Bądź na bieżąco na blogu

Facebooku

i Instagramie !