Bilans energetyczny

Bilans energetyczny domu, opracowywany jeszcze na etapie projektu, prognozuje jaką ilość zysków i strat cieplnych będzie miał budynek. Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami obrazuje, jaką ilość energii cieplnej (ogrzewania) należy dostarczyć do budynku, aby panował w nim stały komfort termiczny. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, aby straty ciepła były jak najmniejsze, bowiem to przyczyni się do niższych kosztów ogrzewania.

straty + zyski = zapotrzebowanie na ogrzewanie

* analiza porównawcza bilansu energetycznego na przykładzie domu HG 06 passive 

Roczne zapotrzebowanie domu na ogrzewanie określa jego standard energetyczny i wynosi odpowiednio dla domu:

  • pasywnego ≤ 15 kWh/m²a
  • niskoenergetycznego ≤ 40 kWh/m²a
  • energooszczędnego ≤ 70 kWh/m²a
  • standardowego ≤ 95 kWh/m²a i więcej

standard energetyczny >>

zyski cieplne

darmowe ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynku, pochodzące głównie ze słońca, ale także to emitowane przez urządzenia domowe czy też mieszkańców. Dowiedz się więcej:

straty cieplne

wynikające z niepożądanej ucieczki ciepła przez przegrody zewnętrzne domu (dach, ściany, okna, drzwi i fundamenty) oraz wentylację. Dowiedz się więcej:

Zmiany warunków technicznych budynków

W polskim prawie budowlanym w ostatnich latach widać wyraźną tendencję ograniczania zapotrze- bowania energii do ogrzewania budynków również jednorodzinnych. Jeszcze do nie tak dawna, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie standardowego domu jednorodzinnego nie mogło być większe niż  120 kWh/m²a. Dopiero od stycznia 2017 roku zostało ono obniżone do 95 kWh/m²a, a już od stycznia 2021 roku zostanie ponownie zmniejszone do 70 kWh/m²a. Oznacza to, że już niedługo wszystkie nowo budowane domy będą musiały być conajmniej energooszczędne, a izolacyjność termiczna przegród coraz lepiej chroniona przed ucieczką ciepła z wnętrza domu.

#1 termoizolacja >>

Wychodząc tym zmianom naprzeciw, wszystkie projekty domów HexaGreen spełniaja najbardziej energooszczędne wymagania i mają ekstre- malnie niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie. Dla domów niskoenergetycznych wynosi ono mniej niż 40 kWh/m²a, natomiast dla pasywnych nie więcej niż 15 kWh/m²a. To standardy energetyczne, które zaczną obowiązywać w najbliższej przyszłości.

Tylko od Ciebie zależy, w jakim standardzie wybierzesz projekt, a później zrealizujesz budowę swojego wymarzonego domu. 

Projekty domów HexaGreen >>

Jeśli planujesz budowę domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Najnowsze wpisy na blogu