Bilans energetyczny

Bilans energetyczny domu, opracowywany jeszcze na etapie projektu, prognozuje jaką ilość zysków i strat cieplnych będzie miał budynek. Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami obrazuje, jaką ilość energii cieplnej (ogrzewania) należy dostarczyć do budynku, aby panował w nim stały komfort termiczny. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, aby straty ciepła były jak najmniejsze, bowiem to przyczyni się do niższych kosztów ogrzewania.

straty + zyski = zapotrzebowanie na ogrzewanie

* analiza porównawcza bilansu energetycznego na przykładzie domu HG 06 passive 

Roczne zapotrzebowanie domu na ogrzewanie określa jego standard energetyczny i wynosi odpowiednio dla domu:

  • pasywnego ≤ 15 kWh/m²a
  • niskoenergetycznego ≤ 40 kWh/m²a
  • energooszczędnego ≤ 70 kWh/m²a
  • standardowego ≤ 95 kWh/m²a i więcej

standard energetyczny >>

zyski cieplne

darmowe ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynku, pochodzące głównie ze słońca, ale także to emitowane przez urządzenia domowe czy też mieszkańców. Dowiedz się więcej:

straty cieplne

wynikające z niepożądanej ucieczki ciepła przez przegrody zewnętrzne domu (dach, ściany, okna, drzwi i fundamenty) oraz wentylację. Dowiedz się więcej:

Zmiany warunków technicznych budynków

W polskim prawie budowlanym w ostatnich latach widać wyraźną tendencję ograniczania zapotrze- bowania energii na cele grzewcze budynków mieszkalnych również jednorodzinnych.

Jeszcze do nie tak dawna, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie (c.o., wentylacja, c.w.u.) standardowego domu jednorodzinnego nie mogło być większe niż  120 kWh/m²a. Dopiero od 2017 roku zostało ono obniżone do 95 kWh/m²a, a już od stycznia 2021 roku zostało ponownie zmniejszone do 70 kWh/m²a. Oznacza to, że wszystkie nowo budowane domy będą musiały być conajmniej niskoenergetyczne lub pasywne, a izolacyjność termiczna przegród coraz lepiej chroniona przed ucieczką ciepła z wnętrza domu.

#1 termoizolacja >>

Wychodząc tym zmianom naprzeciw, wszystkie projekty domów HexaGreen spełniaja najbardziej energooszczędne wymagania i mają ekstre- malnie niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie. Dla domów niskoenergetycznych wynosi ono mniej niż 40 kWh/m²a, natomiast dla pasywnych nie więcej niż 15 kWh/m²a. To standardy energetyczne, które zaczną obowiązywać już w najbliższej przyszłości.

Tylko od Ciebie zależy, w jakim standardzie wybierzesz projekt, a później zrealizujesz budowę swojego wymarzonego domu. 

Projekty domów HexaGreen >>

Jeśli planujesz budowę domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Najnowsze wpisy na blogu