Standard energetyczny projektu domu

optim-copy-down

Standard energetyczny określa roczne zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania.

Tylko od Ciebie zależy, w jakim standardzie wybierzesz projekt, a później zrealizujesz budowę swojego wymarzonego domu. Im bardziej będzie on energooszczędny, tym niższymi rachunkami za ogrzewanie będziesz mógł się cieszyć. Dla domów niskoenergetycznych zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosi mniej niż 40 kWh/m²a, natomiast dla pasywnych nie więcej niż 15 kWh/m²a. To standardy energetyczne, które zaczną obowiązywać już w najbliższej przyszłości, a projekty domów HexaGreen już dziś spełniają tak ekstremalnie niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Zobacz kolekcję projektów domów >>

Pamiętaj też, że standard energetyczny nie narzuca konkretnej technologii wykonania, ale żeby go osiągnąć, musi być spełnionych kilka warunków m.in.:

W polskim prawie budowlanym w ostatnich latach widać wyraźną tendencję ograniczania zapotrze- bowania energii pierwotnej do ogrzewania budynków, nie tylko tych publicznych, ale również jednorodzinnych. Przyczyniła się do tego wprowadzona dyrektywa unijna 2012/27/UE, do której Polska także zobowiązała się dostosować swój sektor budownictwa. Jeszcze do nie tak dawna, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie (c.o., wentylacja, c.w.u.) standardowego domu jednorodzinnego wynosiło ≤ 120 kWh/m²a. Od 2017 roku zostało ono obniżone do ≤ 95 kWh/m²a, a już od 2021 roku ponownie zmniejszone do ≤ 70 kWh/m²a.

Roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie

dom pasywny

0
kWh/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Zużywa 5-krotnie mniej energii niż budynki 'energooszczędne’ WT2021 i ponad 2-krotnie mniej niż dom niskoenergetyczny

Ma tak niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie, że sezon grzewczy trwa od listopada do lutego (ew.marca), natomiast w pozostałe miesiące roku budynek ogrzewa się 'pasywnie’, czyli pozyskując zyski cieplne: słoneczne i wewnętrzne.

dom niskoenergetyczny

0
kWh/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Zużywa ponad 2-krotnie mniej energii na ogrzewanie niż budynki energooszczędne WT2021.

Sezon grzewczy uzależniony jest indywidualnie od poziomu zapotrzebowania na ogrzewanie, ale zwykle trwa od listopada (ew.października) do marca (ew.kwietnia), natomiast w pozostałe miesiące roku budynek ogrzewa się pozyskując zyski cieplne.

dom 'energooszczędny' WT2021

0
kWh/m²
(rocznie)

w zestawieniu miesięcznym

Dom 'energooszczędny’ WT2021 zużywa 2-krotnie więcej energii niż niskoenergetyczny i 5-krotnie więcej niż pasywny, a sezon grzewczy zwykle trwa od września do maja.

Szczelność budynku

(Nie)szczelność budynku wpływa na zwiększenie zapotrzebowania energii do ogrzewania, bowiem określa ona ilość powietrza (i ciepła), które w niekontrolowany sposób ucieka z wnętrza budynku. W celu precyzyjnego określenia poziomu jego szczelności, przeprowadza się test szczelności tzw. Blower Door Test.

 Dowiedz się więcej >>

n50  0,6 h-1

dom pasywny

n50  1,0 h-1

dom niskoenergetyczny

n50  3,0 h-1

dom 'energooszczędny' WT2021

Dom pasywny jest ponad 6-krotnie bardziej szczelny niż budynki standardowe i ponad 2-krotnie bardziej niż dom niskoenergetyczny.

Dom niskoenergetyczny jest 3-krotnie bardziej szczelny niż budynki standardowe.

W domach 'energooszczędnych’ i standardowych stosuje się  wentylację grawitacyjną. 

Wszystkie nasze projekty domów pasywnych i niskoenergetycznych wyposażone są w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie ponad 84%, dzięki czemu straty ciepła ograniczone są do minimum. Dostarczane powietrze do wnętrza jest świeże, kilkukrotnie przefiltrowane i pozbawione zanieczyszczeń (smogu i pyłków).

Szacuje się, że straty ciepła spowodowane przez wentylację grawitacyjną są na poziomie 20-40%. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę również wszystkie inne nieszczelności występujące w bryle budynku.

Koszt ogrzewania

Koszt ogrzewania budynku wynika bezpośrednio z jego rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania EUco. Szacuje się, że roczny wydatek na ogrzanie domu o pow. 100 m² wynosi ok.:

ok. 400-600 zł

 ≤ 15 kWh/m²a

dom pasywny

1 200 – 1 500 zł

 ≤ 40 kWh/m²a

dom niskoenergetyczny

2 300 – … zł

≥ 75 kWh/m²a

dom 'energooszczędny' WT2021

I to głównie Ty jako inwestor podejmujesz decyzję o tym, w jakim standardzie energetycznym chcesz zrealizować swój wymarzony dom i jakie rachunki za ogrzewanie będziesz płacić przez wiele lat jego eksploatacji. 

Jeśli planujesz budowę domu

warto już dziś pomyśleć o standardzie przyszłości…

 pasywnym lub niskoenergetycznym.

Najnowsze wpisy na blogu >>